Числата от 97-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 34, 9, 41, 12, 46, 4.
---------------------
6 от 42
I теглене: 11, 24, 5, 34, 22, 42.
---------------------
5 от 35
I теглене: 9, 24, 11, 13, 21.
II теглене: 21, 30, 14, 35, 8.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 1, 9.
Печеливши цифри: 5, 7, 4.