Решение в закона намира проблемът с ползването на пасища от земеделски производители. Създават се определени изисквания в рамките на допустимите от ЕС условия по отношение на придобиването на земеделска земя от чужденци. Предлагаме право на собственост върху земеделски земи от горския фонд за земеделско ползване да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в България повече от 3 години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката. Това заяви Янаки Стоилов на брифинг в парламента по повод казуса с правото на покупка на земеделска земя от чужденци.

Според левицата така земята, ще се използва по предназначение.

Ще бъдат предложени допълнителни разпоредби, които не допускат търговски дружества, които са създадени от чуждестранни юридически лица, извън ЕС, да придобиват и притежават собственост върху земеделски земи.