Европейската комисия и Световната банка организират днес в Русе дискусия "Приоритетни реформи за България и перспективи за растеж". Дебатите ще започнат от 10 часа в Конферентна зала 2 на Канев център.
Събитието ще бъде открито от ръководителя на Представителството на ЕК Огнян Златев и постоянния представител на Световната банка в България Тони Томпсън. Основните акценти ще бъдат поставени върху икономическите препоръки на ЕК и СБ към България, възможностите за икономически растеж и реформите, необходими в тази посока.
На срещата са поканени представители на общинската администрация, на водещи предприятия и банки в региона, на академичната общност, както и студенти от висшите учебни заведения, които се интересуват от проблемите на икономическата политика.