Ново дарение получи библиотеката на Русенсикя университет "Ангел Кънчев". Студентите от специалност "Национална сигурност" вече могат да ползват пълните течения от три годишнини на списание "Сигурност" от 2012 г. и всички негови броеве, излезли досега през тази година. Дарението включва също и две от книгите на генерал Тодор Бояджиев - "Разговори за разузнаването" и "Тайните операции, които промениха света". Дарителският жест се прави от Сдружение за изследване в областта на наследството, етносите и сигурността - СИОНЕС.