Агенцията по заетостта набира кандидати - жени и мъже, да берат малини в Португалия. Компаниите, които са членове на фермерската организация Madre Fruta, предлагат сезонни договори за 3 до 4 месеца от февруари-март 2016 г., с възможност за постоянен договор. Желаещите трябва да са с основно образование, да са физически здрави и издръжливи. Едно от изискванията към кандидатите е да имат опит в брането на плодове. Кандидатства се чрез записване в бюрата по труда по местоживеене, крайният срок ще бъде уточнен допълнително. Подробна информация може да се намери на интернет страницата http://eures.bg.