България, като част от ЕС, е изправена пред сериозни предизвикателства, които изискват реализиране на амбициозна икономическа политика.
Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри иновационния форум „Innovation Exchange”, предаде репортер на БГНЕС.
Лукарски похвали София Тех парк, където се провежда форума, като един от най-амбициозните проекти на Министерството на икономиката (МИ). „Вярвам, че той ще се превърне в катализатор за иновационните процеси не само в България, но и в региона и насърчаване на иновациите между водещите български и британски компании. Добри идеи в България не липсват и примерите за това са много. Задачата ни е да подкрепим реализацията им”, посочи икономическият министър. Той обясни, че политиката на МИ е фокусирана върху иновациите като основен фактор за постигането на ускорен растеж и повишаване на добавената стойност в икономиката. Развитието на сектори с високо ниво на знание цели да привлече и задържи младите хора в страната. Иновативните проекти са приоритет в новия програмен период и през следващата година, увери Божидар Лукарски.
По неговите думи ОП „Иновации и конкурентоспособност” през настоящия период е със специален фокус върху иновациите. През 2014 г. разходите за научноизследователска дейност отбелязаха ръст от 25,8%. Делът на тези разходи от БВП е нараснал от 0,64% през 2013 г. до 0,78% през 2014 г. „Амбициозната ни цел е до 2020 г. делът да постигне 1,5% от БВП. По този начин бихме могли да преминем от групата на плахите иноватори в групата на умерените иноватори. За постигането на тази цел е необходима обща цел за развитие”, уточни министърът на икономиката. Той коментира, че развитието на научната инфраструктура е не по-малко важен елемент за насърчаване на иновационните процеси за постигане на ускорен икономически ръст. Тя, според Лукарски, заема основно място в триъгълника на знанието-образование, научни изследвания и иновации с пазарен потенциал.
Не на последно място Божидар Лукарски съобщи, че следващата седмица предстои официално откриване на София Тех парк.