НЗОК не допуска забавяне на плащанията и в тази връзка болниците нямат основание да отказват лечение на пациентите.

Към 30 ноември т.г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) еизплатила извършената и отчетена дейност от изпълнителите на медицинска и дентална помощ и аптеки по сключените договори за 2015 г.

Това е направено в съответствие с изискванията на Постановление № 57 на Министерски съвет от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

В момента тече отчитане на извършената дейност от изпълнителите за м. ноември 2015 г.