Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 технически секретар, средно обр., немски и турски език, компютърни умения
1 работник по поддръжка в социален дом, средно техническо обр., шофьор кат.С, опит в дейности като ВиК, електротехника и строителство
1 помощник-готвач, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
1 ресурсен учител, висше обр. – дефектология/логопедия
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
1 работник в склад – машиностроене, средно обр., правоспособност за мотокарист, компютърна грамотност, опит
1 шлосер, средно техническо обр., опит
5 работници в строителството, основно обр., опит
1 кранист – товарене/разтоварване на дървени трупи, основно/средно обр., правоспособност
1 шлайфист – кръгъл и плосък шлайф, основно/средно обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
5 зареждачи на материали – производство на електроинсталационни изделия, основно/средно обр.
1 технически сътрудник, средно/висше обр., английски език, владеенето на румънски език е предимство, компютърни умения
2 работници в автосервиз, средно техническо обр., техническа грамотност
1 шмиргелист, основно/средно обр.
1 електроинженер, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
2 манипуланти – промишленост, средно обр., техническа грамотност
5 работници на автомивка, основно/средно обр., опит
1 хигиенист – производствени помещения, офиси, цветни градини, средно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за дрехи, средно обр., компютърни умения
1 учител по немски език, висше филологическо обр.
1 медицинска сестра – за частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
1 медицинска сестра, висше медицинско обр. по специалността (за гр. Ветово)
2 санитари, средно/основно обр., трисменен режим на работа
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар – клинична лаборатория, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар гинеколог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
2 лекари обща медицина, висше медицинско обр.
1 лекар детска хирургия, висше медицинско обр. по специалността
1 консултант продавач – медицинско оборудване за домашни условия, средно обр., компютърни умения
3 шофьори - международни превози, кат.Д+Е, средно обр., английски/немски език, опит
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С+Е, средно обр., кандидатите да притежават дигитална карта, професионална и психологическа пригодност (за гр.Сеново)
3 шофьори - международни превози, кат.Д+Е, средно обр., английски/френски език
9 шофьори – международни превози, средно/основно обр., актуални документи, 3 години опит
20 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
1 водопроводчик, основно/средно обр., 2 години опит
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., опит
1 технически изпълнител в машиностроене, висше техническо обр., работа с AutoCAD и Solid Works
1 инженер по индустриални машини и системи, висше техническо обр., работа с AutoCAD и Solid Works
1 инженер по индустриални машини, системи, селскостопански машини и кари, висше техническо обр., работа с AutoCAD и Solid Works
2 счетоводители, средно обр., предимство е работата със счетоводен продукт Perfect
1 начален учител с английски език, висше обр. - начална училищна педагогика с преподаване на чужд език, други квалификации – безопасност и движение по пътищата, 3 години подходящ опит (за гр.Сеново)
1 техник по поддръжка на машини, средно техническо обр., владеенето на английски език е предимство, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
1 административен секретар, висше икономическо обр., английски и руски език, компютърни умения, опит
4 сервитьори, 4 помощник-готвачи, средно обр., опит
2 работници в кухня – приготвяне на пици, средно обр., опит
2 сладкари, основно/средно обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр. – обществено хранене/
зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство
1 готвач, средно професионално обр. или завършен курс, опит
2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
2 продавачи консултанти в хранителен магазин, средно обр., опит
1 застрахователен агент, средно обр.
10 работници – производство на филтри, средно обр.
2 оксиженисти, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 програмист – системи за управление на бизнеса, висше обр.- по специалността, 1 година опит в работа с база данни
1 шлосер заварчик, средно специално обр., правоспособност за огняр ІІ степен, стаж от 2 до 5 години
1 автомеханик диагностик, висше обр. по специалността, компютърни умения, шофьор кат.В (за гр.Сливо поле)
1 технически сътрудник, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, 2 години стаж
5 заварчици СО, средно обр., правоспособност, 2 години опит
1 програмист настройчик на струг с ЦПУ, висше/средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство
5 работници – сглобяване на детайли в производство на авточасти, средно обр.
3 организатори на производство на авточасти, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
10 оператори на автоматизирана поточна линия за производство на авточасти, средно техническо обр., опит, работа на три смени
6 мехатроници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения, опит
1 инженер – технология на поддръжката, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опит
2 специалисти купувачи, висше икономическо/техническо обр., английски език, компютърни умения, опит
2 специалисти по качеството, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опит
1 технолог, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
1 диспечер спедитор, висше обр., немски и английски/руски език, стаж
2 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
7 шивачки, основно обр., за гр. Разград
7 шивачки, основно обр., за гр.Вeтово
2 шивачки, основно обр., за с.Смирненски
4 шивачи, 5 гладачи и 3 кроячи, основно обр., опитът е предимство, местата са заявени във Ветово
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 шивачи в чорапно производство, средно обр., опитът е предимство
4 шивачи, 5 гладачи и 3 кроячи, основно обр., опитът е предимство, местата са заявени във Ветово за работа в Русе, осигурен е служебен транспорт
2 оператори на етикетираща машина и опаковка в чорапно производство, средно обр.
3 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
1 техник по поддръжка на плетачни машини в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение
5 гладачи в плетачно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
2 машинни оператори в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
2 ОТКК в чорапно производство, средно обр., опит
2 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
3 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр.
1 оператор на CAD/CAM системи – шевно производство, средно обр., опит
9 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
5 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
8 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
115 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по изобразително изкуство, висше обр. по специалността (за гр. Бяла)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)
1 психолог – център за настаняване от семеен тип, на 4 часа, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)
1 психиатър – център за настаняване от семеен тип, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.