Правителството одобри допълнителни средства в размер на 42 390 лв. за стипендии на ученици от държавни и общински училища по Програмата за закрила на деца с изявени дарби, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

Програмата, приета от правителството през февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на учениците, класирали се на призови места на конкурси, олимпиади и състезания с висок критерий при излъчване на победителите.

Те получават еднократно до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.