Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2016 г.,предаде "Дарик".
Припомняме, че по-рано днес депутатите приеха бюджета на НЗОК и  Държавното обществено осигуряване (ДОО). Късно вечерта в пленарната залата пристигна по-голямата част от кабинета, а заседанието беше удължено до 22 часа.
Предвижда се общият размер на приходите, помощите и даренията да е 20 623 591 500 лв. От тях 1 734 500 000 лв. от корпоративен данък, 2 830 000 000 лв. - от данъци върху доходите на физическите лица, 8 409 600 000 лв. - от ДДС, 4 670 000 000 лв. - от акцизи.
Предвижда се общият размер на разходите да е 10 946 208 600 лв. От тях текущите разходи са в размер на 8 332 042 600 лв., капиталовите разходи - 2 511 887 900 лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи - 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Общият размер на бюджетните взаимоотношения /трансфери/ се очаква да бъде 10 455 193 200 лв. От тях за общините ще бъдат отделени 2 662 137 000 лв., за ДОО - 5 065 887 100 лв., за НЗОК - 1 069 199 000 лв., за БНР - 42 112 000 лв., за БНТ - 65 147 000 лв., - 4 385 000 лв., за държавните висши училища - 407 415 300 лв., за БАН - 75 837 000 лв.
Рамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 009 743 800 лв. Бюджетното салдо ще е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лв.
Депутатите не подкрепиха предложенията за отпускане на повече пари за общините и за държавните висши училища, както и за социални разходи. От БСП искаха и намаляване с близо 240 млн. лв. на средствата от бюджета към НОИ за сметка на по-високите вноски от хората с по-големи доходи.
По всяко неподкрепено предложение е имало искане за прегласуване. Сред аргументите бяха невъзможност за участие в гласуването и „дефектирал” пулт.
По предложение на Михаил Миков („БСП лява България”) по време на гласуването на рамката депутатите почетоха с едноминутно мълчаниепаметта на Антим I - пръв екзарх на Българската екзархия, председател на Учредителното събрание и на Първото Велико народно събрание, тъй като на днешната дата се навършва годишнина от смъртта му.