Неправителствени организации обявиха нова Европейска гражданска инициатива, която приканва Европейската комисия да задейства процедура срещу Унгария за нарушения на основните европейски ценности.
Според инициативата “Действие за демокрация” от 2010 г. насам унгарското правителство многократно предприема антидемократични и ксенофобски мерки, които откровено нарушават основните принципи на върховенството на закона и европейските демократични ценности. Ако бъде активиран член 7 от Договора за ЕС, Унгария ще бъде лишена от право на глас в Съвета на Европейския съюз.