Потребителите могат да сменят своя доставчик на електроенергия, без да заплащат някаква такса за това. Единствено условие е те да са платили своите предишни сметки при досегашния си доставчик. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по повод предстоящата либерализация на енергийния пазар.
Трябва да бъде ясно за България потребители, че пълната либерализация на електроенергийния пазар е процес, който трябва да се случи в страната, каза още Петкова.
Тя напомни, че България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала напълно своя пазар.
„Пълната либерализация означава да се случат качествено нови неща в България електроенергетика. Цената на електрическата енергия след въвеждането на либерализацията няма да се определя от КЕВР, а от търсенето и предлагането. За тази цел в този момент са предприети поредица от стъпки”. Петкова припомни за създаването на Българската независима енергийна борса.
По думите й, след либерализирането на пазара обикновеният потребител на електроенергия ще има възможност сам да избира своя доставчик. „Доставчиците ще се конкурират така, че да предложат най-добра оферта на българските потребители. Това е процес, не е еднократен акт и не можем да кажем, че либерализацията ще бъде факт за всички. Ще има един междинен период, който ще даде възможност на потребителите да изберат най-добрия доставчик”, коментира Петкова.
Министърът на енергетиката обясни, че няма риск българските потребители да останат без електро захранване. По думите й, смисълът на либерализацията е в това, че няма да има трима доставчици, а ще има реална конкуренция. Петкова подчерта, че от тук нататък КЕВР ще има ангажимента да определя цената за пренос, за достъп и цената „задължение към обществото”, а не цената на тока.