Последното за годината заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе днес в русенската областна управа.

Във връзка с обсъжданите на заседанието въпроси, бяха оформени следните решения:

1. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема отчета на плана за 2015 г. към Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г.

2. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема План за действие за 2016-2017 г. в изпълнение на Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020 г.

3. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата приема представената Индикативна годишна работна програма за 2016 г.

4. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата предлага на областния управител на област Русе да бъде сформирана междуведомствена работна група за актуализация на областната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г. в състав представители на сектор Пътна полиция, областна дирекция на МВР – Русе, секретариата на ОС на БЧК – Русе, Център за спешна медицинска помощ – Русе, Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението – Русе,фондация „Безопасни улици от Валя“, Регионална здравна инспекция – Русе.

5. Междуведомствената работна група по т.1 да изготви и предложи актуализиран вариант на Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г. В срок до м. март 2016 г.

6. Секретарят на Комисията да запознае всички членове с изготвения проект за актуализация на Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г. В срок до м. април 2016 г.

7. Членовете на областната комисия по безопасност на движението по пътищата да съгласуват проект за актуализация на Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2012-2020 г. в срок до м. май 2016 г.