Да се въведат конкретни глоби за демонтирането на радиаторите и те да бъдат разписани в Закона за енергетиката. Това предлагат топлинните счетоводители, чиято асоциация е внесла в парламента писмо със 7 предложения за законови поправки.

В момента законът забранява демонтажа на радиатори, а единствената предвидена глоба от порядъка на 500 лв. е за липсата на топломер на отоплителните тела.

Според Асоциацията на топлинните счетоводители свалянето на радиатори от абонатите на парното е предпоставка за монтиране на други такива без уреди, което се прави с цел неправомерно ползване на топлинна енергия.

В момента няма официални данни за това какъв е броят на свалените радиатори. По данни от различни топлинни счетоводители в отделни градове процентът им стига и 50 на сто. В София например този процент варира между 20 и 30 на сто, пак по неофициални данни на фирмите.

Първото предложение на фирмите обаче е дяловото разпределение да остане задължително. От асоциацията се аргументират, че това е по-справедливият от досега известните практики в Европа и света за разпределение на топлоенергията.

"Изключително сме притеснени от изказаните неколкократно в медиите предложения за даване на право на избор на клиентите да бъдат отчитани "на кубатура", коментираха още от обединението на топлинните счетоводители.

Плащането на кубатура означава, че няма значение дали ползваме или не, дали пестим или не, дали сме вкъщи или не за съответния период – сметката ни ще бъде изчислена на база кубатурата на нашето жилище, а не на реалното ни потребление, посочват още от там.

Освен това от фирмите искат да се въведат санкции за абонатите, които не осигуряват достъп за отчитане на топломерите, или ако откажат такъв в случай на проверка. Искат се и ефективни санкции, ако се окаже, че защитните пломби, стикери и други защитни средства срещу манипулация на уредите, са повредени или махнати.