Числата от 96-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 2, 21, 24, 25, 35, 40.
---------------------
6 от 42
I теглене: 2, 14, 16, 19, 32, 38.
---------------------
5 от 35
I теглене: 3, 4, 9, 17, 20.
II теглене: 1, 9, 21, 24, 33.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 3,4,9
Печеливши цифри: 5,7,0.