Американската компания Chaotic Moon разработва технология за нанасяне на биометрични татуировки, които могат да следят здравните параметри на хората.

Технологията Tech Tats представлява начин за нанасяне на временна татуировка с помощта на електропроводими бои. На кожата се закрепя и малък микроконтролер с няколко чипа.

Основната функция на подобна татуировка е да следи сърдечния ритъм, температурата на тялото и редица други параметри – всъщност тя изпълнява функции на фитнес тракер, данните от който се подават към смартфон през Bluetooth интерфейс.
 

Според разработчика, с нанасяне на татуировка веднъж годишно, човек може да наблюдава здравето си, без да губи време за профилактични прегледи в болница. За разлика от фитнес тракерите обаче, Tech Tats може да се постави на всяко част от тялото.

Биометричната татуировка може да се ползва не само в медицината, но и в други сфери. Така например, Tech Tats би могла да помогне на военните да определят дали войникът изпитва болка или стрес, както и да откриват токсини в организма.

Друго потенциално приложение на подобна татуировка е в системите за плащания. Tech Tatsможе да играе успешно ролята на биометричен NFC чип за безжични плащания.