България се нарежда сред петте най-застаряващи страни в ЕС, отчита анализ на Евростат за демографските тенденции на Стария континент през 2014 г. 

Страната ни е на трето място, след Германия и Италия, със средна възраст на населението у нас от 43,3 години. Общо за целия ЕС, средната възраст на населението през миналата година е била 42,2 години. 

Най-младото население на Евросъюза е отчетено в Ирландия, Кипър и Словакия, където средната възраст е под 38 години.