Модерна терапия дава шанс за по-добро качество на живот на трима пациенти с предсърдно мъждене, съобщиха от университетската болница “Св. Марина” във Варна, съобщава „24 часа”.Пътищата на аритмията бяха прекъснати чрез криоаблация - замразяване по определени линии в предсърдията, обяснява доц. Пламен Панайотов, началник на Клиниката по кардиохирургия. 

Методът се прилага за първи път у нас, като се съчетава с операцията на митрален клапен порок, какъвто са имали тримата пациенти.

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия, при която предсърдията и сърдечните камери се съкращават с различна честота. То е рисков фактор за исхемичен мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност.

При криоаблацията се прави замразяване до минус 62 градуса по определени линии в предсърдията. В над 80% от случаите това води до възстановяване на нормалния синусов ритъм, или последователно съкращение на предсърдията и камерите на сърцето.