Числата от 95-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 4, 34, 10, 48, 33, 29.
---------------------
6 от 42
I теглене: 35, 15, 2, 32, 6, 41.
---------------------
5 от 35
I теглене: 30, 14, 2, 11, 3.
II теглене: 14, 6, 29, 24, 32.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 9, 3, 5.
Печеливши цифри: 2, 2, 2.