Малко повече от седмица преди официалното й пускане в обращение, днес БНБ ще представи новата желязна двулевка, с която ще плащаме от началото на декември
Новото платежно средство официално ще влезе в обращение на 7 декември. В същото време банкнотите с номинал 2 лева ще продължат да се ползват за разплащане.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.
На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2”, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA”, като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията „2015” е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA”.
На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722 - 1773”, а върху външния пръстен - текстовете „Паисий Хилендарски” и „България”.
Техническите параметри на монетата са: емисия – 2015 г.; номинална стойност – 2 лева; метал – двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn; външен пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi; качество – гланц; тегло – 9 г; диаметър – 26.5 мм; гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори.