Управляващите готвят оптимизация на процеса за повишаване цената на водата и канализационните услуги. Това става ясно от проекта на две изцяло нови наредби, които са публикувани на портала за обществени консултации. Вносител на проекта за Постановление на МС за разглеждане и приемане на наредбите е вицепремиерът по икономическата политика Томислав Дончев, предаде репортер на БГНЕС.
Приемането на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите и на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите се очаква да стане в средата на декември, а влизането им в сила от публикуването в Държавен вестник, което значи, че новите правила ще важат още в началото на 2016 година.
“С приемането на двете наредби ще се постигне по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява занапред административната регулация на цените и качеството на ВиК услугите”, пише в доклада на вицепремиера Дончев. От особено значение е приемането на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, с която на практика ще се даде “зелена светлина” за поетапното и драстично повишаване на цената на водата, което ще е за сметка на крайния потребител. Повишаването на цената на доставка на вода и отвеждането на каналните води е сред условията, за които от години Европейската комисия настоява и е пряко свързано с инвестициите във ВиК сектора, които се осигуряват от европейските фондове чрез Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020.
И занапред цените на водните услуги ще се определя от Комисията по водно и енергийно регулиране. Това ще става веднъж годишно, на закрито заседание. Месец преди КЕВР да вземе решението, ВиК операторът ще е задължен да оповестява в медиите и на интернет-страницата си предложението за цената на водата и канализационната услуга.
ВиК операторите обаче ще могат да искат преразглеждане на цените при възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер, както и при съществени промени в приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК операторите, каквито биха могли да се явят инвестициите в подмяна на съоръжение и канализационна мрежа, които са станали заради аварии. Две седмици преди КЕВР да разгледа искането на ВиК операторите за извънредна промяна на цените, обществеността трябва да бъде информирана.
Влизането на двете нови наредби от началото на 2016 г. почти автоматично ще даде възможност за поскъпване и на водата, особено в градовете, в които цените не са били повишавани по-дълго време.