Гражданомер е онлайн място, където истинските граждани могат да се срещнат и да разберат доколко знаят и ползват гражданските си права и са наясно със задълженията си за това кой за кого отговаря в тази държава и как могат да упражняват контрол върху институциите. Това заяви при представянето на онлайн инструмента Гражданомер Ирина Алексиева.

Самият инструмент представлява пет групи теста с общо 106 въпроса и 20 минути за решаването на теста. Анимирано човече Гражданко упътва всеки посетил на сайта. След тестовете, когато има грешка излизат и верните отговори, т.е. има и образователен ефект.

Относно стойността на този проект Алексиева посочи, че тя е относителна, защото е изготвена уеб платформа, но има и интелектуална работа и поддръжка, които са различни и затова не можа да отговори. Цялото финансиране на проекта обаче е от Съвета на Европа.

Има добро средно ниво на познание на хората, които вече са участвали в петте теста. Предвижда се да бъде направен и анализ, който трябва да стане до края на годината, като първи анализ, след което да продължи събирането на данни и да има натрупване за цялата страна.

На представянето присъства и министърът на правосъдието Христо Иванов като посочи, че от много години помага на училището за политика. Демокрацията е технология, заяви той. В голяма степен и способността на гражданите да работят с машинарията на права, е ключова за това да имаме жизнена демокрация, защото може да имаме каквито искаме закони и гаранции, права на хартия, но ако нямаме граждани, които умеят компетентно да ги използват, за да ограничават властта и безхаберието на институциите, това ще си остане само на хартия, заяви той.

Иванов разказа и че когато е бил дете в края на 80- те години арестували негов близък и в този момент той за първи път е потърсил права на гражданите в Конституцията, нещо, което по-късно предопределило и пътя, по който е преминал живота му.

Този инструмент, според Иванов, може да се окаже факторът, който да провокира въпроси, свързани с правата на гражданите и дали те не са само на хартия. Нашата демокрация, свобода и принадлежност към Съвета на Европа и Европейския съюз са създадени за обикновения гражданин, да може да упражнява правата си.