Четиричленна инспектираща група от Руската федерация проведе днес инспекция на военни формирования от Българската армия в район от територията на страната, с център Пловдив.
Инспекцията е в изпълнение на Виенския документ - 2011 на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и цели повишаване на откритостта и прозрачността по отношение на военните дейности, съобщиха от Министерството на отбраната.
Днес инспектиращата група от Руската федерация се запозна с дейността на 61-ва механизирана бригада, 4-ти артилерийски полк, 68-ма бригада „Специални сили“, авиобазите в Граф Игнатиево, Крумово и Безмер, както и полигон Ново село.
Съгласно международните договорености, в рамките на инспекцията проверяващата група има право да получи информация за официалното наименование на военните формирования, намиращи се в определената зона, нивото на подчиненост, личен състав, количеството на въоръжението и техниката, текущата дейност, както и за провежданите в района учения.
На полигон Ново село инспектиращата група се запозна с дейността на военно формирование 32 450 и наблюдава етап от съвместната българо-американска подготовка, в която участват подразделения от сухопътните войски на САЩ и България.
Утре инспектиращата група от Руската федерация ще се запознае с дейността на 2-ра механизирана бригада в Стара Загора и Центъра за подготовка на специалисти в Сливен.
От 1994 г. в изпълнение на международните договорености – ДОВСЕ, Виенският документ и Договорът „Открито небе“, Руската федерация е провела над 50 инспекции на военни формирования в нашата страна. До тази година последната инспекция в съответствие с Виенския документ – 2011 г. е била през 2011 г., когато са инспектирани военни формирования в Плевен, Карлово, Велико Търново, Сливен и др.
Виенският документ е международно споразумение, установяващо система от мерки за укрепване на доверието и сигурността във военната област. Те целят повишаване на откритостта и прозрачността по отношение на военните дейности, извършвани на територията, заобикалящите морски зони и въздушното пространство на всички европейски държави (за Русия от западната граница до Урал) и страните-членки на ОССЕ от Централна Азия.