Стотици милиони деца по света са силно изложени на последиците от климатичните промени. Това показва доклад на УНИЦЕФ. Близо 530 милиона деца живеят в изключително силно застрашени от наводнения области, предимно в Азия, включително 300 милиона в страни, където 50 или повече процента от населението е бедно. Около 160 милиона деца живеят в части на света, страдащи от тежка суша, над половината от тях - в Африка. Над 115 милиона живеят на места, където има висок риск от тропически циклони.

"Знаем какво трябва да се направи, за да се предотврати опустошението, което климатичните промени могат да причинят. Би било безсъвестно да не действаме", отбелязва изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. Според доклада на организацията научни прогнози показват, че колкото по-амбициозни действия бъдат предприети за намаляване на емисиите, толкова повече деца ще бъдат спасени от най-лошите последици на климатичните промени. Тежките климатични условия вредят на децата, тъй като увеличават недохранването и разпространяват смъртоносни болести като малария и диария, посочва УНИЦЕФ.

Организацията призовава нуждите на най-уязвимите хора, включително децата, да бъдат поставени на предни позиции в усилията за приспособяване към климатичните промени, както и да бъдат взети мерки за тези, които са били принудени да се преселят заради катастрофи или враждебна околна среда. Децата също така трябва да бъдат обучавани по въпросите на климатичните промени и да им се позволи да играят централна роля, като помагат те да бъдат преодолени.