Иск за повече от 234 млн. лева са предявили синдиците на Корпоративна търговска банка, става ясно от седмичния им отчет.Искът е представен пред Софийския градски съд, но заради банковата тайна не става ясно кое е дружеството, което трябва да плати сумата. Тя е рекордно висока спрямо предишни искове, предявени от синдиците на Корпоративна търговска банка, информира БНР. 

В седмичния отчет е описано, че синдиците са предоставили на Софийска градска прокуратура оригинални документи за касови извлечения. Повече информация за клиента и за датите на направените транзакции обаче не се съобщава. 

Както всяка седмица, така и този път синдиците в новия си състав са изпратили редица данни на НАП, БНБ, ДАНС и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Това е първият доклад, подписан от Кристи Маринова и Ангел Донов, които встъпиха на мястото на Росен Ангелчев като синдици. Лазар Илиев продължава да изпълнява функциите си.