Знаменитият американски екстрасенс, наричан "Нострадамус на 20-и век", Едгар Кейси е предсказал много факти от нашата съвременност. Изследователи са анализирали ръкописите на медиума, написани преди повече от 50 години и са установили, че пророчествата му се сбъдват. Какво бъдеще е видял той за Русия и руския президент разкрива НТВ.Ru.За целия си живот Кейси е направил 14 306 предсказания. Сред тях са предсказанията за Великата депресия, в която отначало никой не вярвал. През 30-те години на миналия век само глупакът не виждал приближаването на голямата война, но само Кейси е предсказал точната дата за началото на Втората световна война. Само той е казвал неща, които в съвременността си са звучали абсолютно немислими: че ще се появи еврейска държава, а Индия ще стане независима държава.

Едно от най-ярките му предсказания е направено, когато на картата на Европа е оцветен в червено не само СССР, но и половин Европа. "Нострадамус на 20-и век" обаче отива по-далече, предсказвайки, че до края на столетието комунистите ще изгубят властта, а съветската империя ще се разруши на части. 

Последователите на Кейси създават в дома му Асоциация за изследване и просвещение. Кевин Тодеши, изпълнителен директор на асоциацията, казва: "Когато го питаха за Русия, той отговаряше, че страната ще преживее криза, след която ще се възроди. Мога да го цитирам по памет: "От Русия идва надеждата за света - когато всеки човек ще живее не заради себе си, а заради своя ближен. Ще минат години, преди това да се случи, но именно от Русия тръгва надеждата за света"

Като център на новия световен ред Кейси посочва Западен Сибир. Ако сега се погледне картата на света, това звучи като научна фантастика. Но това, което екстрасенсът предсказва за руския лидер, звучи повече от реално. 

Кевин Тодеши: "Дълги години той няма да бъде известен никому, но когато дойде на власти, никой няма да може да му се противопостави".

Едгар Кейси оставя на света безценно и за съжаление все още неоценено по достойнство наследство. Хиляди предсказания, повечето от които тепърва ще се сбъдват.