Мръсен въздух дишат отново в 11 града на страната. След като вчера от Изпълнителната агенция по околна среда съобщиха, че в 10 града въздухът е бил сериозно замърсен, днес тези точки са с 1 повече.
Измервателните станции са засекли в 11 града в странатанаднормено запрашаване на въздуха.
В Благоевград, Бургас, Враца, Видин, Перник, Плевен, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Кърджали са регистрирани фини прахови частици извън нормата, показват данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.
Най-замърсен е бил въздухът в Перник - 2.01 пъти над нормата.
Стойностите в София днес са по-ниски в сравнение с вчерашните рекордни  2.17 пъти. Обаче от всички зимервателни станции се отчита замърсен въздух - от 1.1. до 1.5 пъти.
Още по-мръсен е бил въздухът в Благоевград - 1.48 пъти превишение, Видин - 1.59 пъти, Бургас - 1.32 пъти и Плевен - 1.37 пъти.
Причина за превишенията на средноденонощната норма на ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия, заявяват от Изпълнителната агенция.