Софийска градска прокуратура протестира определението на СГС за определяне на мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 6 000 лева спрямо народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов.
Софийска градска прокуратура подаде частен протест до Апелативен съд –София против определението на Софийски градски съд от 18.11.2015г., с което искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Волен Сидеров и Десислав Чуколов не бе уважено, а спрямо обвиняемите лица бе взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 6 000 лева, съобщиха от прокуратурата.
Софийска градска прокуратура счита определението на СГС за незаконосъобразно и настоява спрямо Волен Сидеров и Десислав Чуколов да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като са налице всички предпоставки за това. Събраните в хода на разследването множество доказателства сочат категорично за наличие на обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. За извършените престъпления е предвидено наказание лишаване от свобода. Доказана е не хипотетична, а реална опасност Волен Сидеров и Десислав Чуколов да извършат друго престъпление.
Опасността да бъде извършено и друго престъпление от тях, ако не бъдат задържани под стража се извежда от водените срещу народните представители Сидеров и Чуколов досъдебни производства за извършени престъпления през непродължителен период от време - в рамките на 15 дни, а срещу Волен Сидеров и неприключило съдебно производство за престъпления по чл.325 НК и чл. 131 НК. Обвиняемите са лица със завишена степен на обществена опасност в сравнение с другите граждани. Според изложеното в протеста: „ След като лице - народен представител не е успяло и не успява да формира поведението си съобразно закона, нещо което е длъжен да прави много по-добре от останалите граждани, то негова обществена опасност е изключително висока. Двамата обвиняеми демонстрират усещане за безнаказаност, като се опитват да омаловажат извършените от тях деяния и се представят като жертви на политически натиск. Поведението им като цяло е груба демонстрация на власт и привилегии, като общоизвестна е страстта им към използване на служебни карти и изискване към органите на реда да им се представят, да им осигуряват съдействие и да посочват имената на ръководителите им, както и непреодолимо желание да извършват проверки в качеството си на органи какъвто не са. В тяхното поведение и действия се наблюдава градация, която преминава от хулиганство към деяния срещу личността, като същите стават все по – неудържими. При анализ на изложеното е налице постоянство, говорещо не за инцидентна проява, а за трайно изградени престъпни навици“.
Разглеждането на протеста на Софийска градска прокуратура е насрочено за 24.11.2015г. пред Апелативен съд – София.