Парламентарната комисия по транспорт отложи с половин година законовите промени, с който таксиметровите водачи ще трябва да се пререгистрират и да имат трудови договори, когато работят към големи фирми.
Преди около 50 дни парламентът прие поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от ГЕРБ, с която възможността да се оперира от името на превозвач и да се създават фирми-бушони се прекрати. От така направеното изменение, водачите, които искат да продължат да работят за своя сметка, трябва да се регистрират като превозвачи.
Големият брой водачи - над 11 000 и едва, подадените до момента, 250 заявления за вписване в регистъра, накараха вносителите на промените да удължат със 6 месеца срока, в който това изискване трябва да бъде направено от водачите на таксита.