Данъчни облекчения, жилища и стипендии за завърнали се студенти, безлихвени заеми за бизнеса. Това са част от мерките, на които държавата ще заложи в програмата за съживяване на изоставащите райони в България - Северозапада, Родопите, Странджа, както и погранични планински райони, до 2018 година, пише "Телеграф".Целта е да се повиши заетостта на населението и да се привлекат инвестиции, с което тези райони да спрат изоставането си спрямо останалата част на страната. Стратегията е публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За да се справи с негативните демографски процеси "емиграцията" на младите хора от регионите и ниските доходи, стратегията предвижда публични инвестиции и стимули за частния бизнес. Сред първите са инвестиции в пътища, магистрали, жп линии, допълнителни мостове на р. Дунав, както и напоителни системи и туристически обекти. Предвижда се пари да се инвестират и в средните и висшите училища в районите. Заради силното обезлюдяване и застаряването на населението пък  средства ще се насочат към преквалификацията на работната ръка. 

Програмата залага на привличане на изградени специалисти чрез осигуряване на жилище, както и на ученици и студенти чрез стипендии срещу бъдещо завръщане в района. За целта ще се разчита на стипендии от новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", както и студентското кредитиране.

В частта за бизнеса се предлага въвеждането на преференциални данъчни ставки за местния бизнес, както и субсидия върху лихви по инвестиционни кредити. Да се изгради и целеви инвестиционен фонд за безлихвени заеми за малки и средни предприятия, препоръчва още стратегията.

Средствата за съживяването на регионите се очакват основно от европейските фондове. В обхвата на програмата са общо 148 общини, в които живеят над 25% от населението.