Нигериецът Опиеми Енох от Нигерийския Федерален университета в град Ойе-Екити успя да реши математическа хипотеза, върху която учените по цял свят работят вече 156 години.
Математическият подвиг му донесе награда от 1 милион долара. Става дума за т.н. хипотеза на Риман, която е известна нерешена задача от алгебричната теория на числата, свързана със свойствата на Римановата ζ-функция и разпределението на простите числа.
Хипотезата е поставена през 1859 г. от математика Бернхард Риман. Според нея всички решения на равенството ζ (s) = 0 лежат на определена вертикална права линия, което досега никой не е успял да докаже.
От математическия институт Клей (Кеймбридж) предложиха награда от милион долара на всеки, който успее да докаже хипотезата. След огромното си постижение професорът по математика сподели, че най-голямото му вдъхновение за решаването на задачата били неговите студенти.
„Доверието на моите студенти, че мога да го направя беше моята най-голяма мотивация. Парите, които получих не са важни”, заяви преподавателят.
Той представи своя труд на 11 ноември по време на Международната конференция по математика и информатика, проведена във Виена.