Има тенденция за увеличаване на броя на трансплантациите у нас както от жив, така и от трупен донор, отчете Българското дружество по трансплантология. По думите на председателя  - професор Никола Владов, трябва да се води позитивна и разяснителна кампания за да се насърчи донорството в България, с цел спасяване на човешки живот:

Основната наша цел е  да се увеличи броят на донорите в държавата. По този начин ще задоволим нуждите от трансплантация на органи, тъкани, клетки. Това е приоритет на Изпълнителната агенция по трансплантация, както и наша дейност, с воденето на позитивна кампания от последните години. Това е една от причините за увеличаване на броя на донорите. Хората видяха всъщност какво представлява целият този процес на спасяване на хора с органите на техните близки.  

Министерството на здравеопазването си изпълнява задълженията към трансплантационните центрове добре по отношение на логистиката, на финансирането на тази дейност и мисля, че нещата бавно, постепенно започват да тръгват. 

Кардиолози настояха държавата да финансира напълно пет изкуствени сърца на година. В момента Здравната каса заплаща за тях до 50 хиляди лева, като реалната цена надхвърля 200 хиляди.