Българите са енергийните бедняци на Европейския съюз. Това става ясно от първия годишен доклад на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз.
Голяма част от българите продължават да плащат непосилно високи сметки за ток, спрямо своя жизнен стандарт. На някои от тях им е трудно да поддържат жилищата си добре отоплени през зимата. Брюксел препоръчва на българските власти да вземат мерки за намаляването на енергийната бедност, която е сериозен фактор за социално недоволство.
За енергийна бедност се приема, когато повече от 10% от доходите на домакинствата отиват за плащането на електричеството. В България обикновено този процент е много по-висок. Също така друг фактор за енергийна бедност е това, че много родни домакинства в 21 век се отопляват на дърва и въглища, с което допринасят и за влошаването на екологичния фон.
В доклада се отбелязва, че липсата на реформи в енергийния сектор задълбочават проблемите в него и подкопават финансовата му стабилност, която и без това не е цветуща. Сред проблемите са посочени бързото увеличаване на броя на ВЕИ-централите, чийто ток се изкупува на преференциални и високи цени, както и дългосрочните договори с фиксирани цени, които имат някои производители.
ЕК констатира също така и забавяне при изграждането на междусистемните газови връзки със съседните страни – Гърция, Румъния, Сърбия, Турция – които биха позволили да се разнообразят доставчиците на „синьо гориво“, за да не зависи страната само от един източник. Като причини за забавянето на интерконекторите се посочват финансови и регулаторни трудности.