Най-много са нарушенията при търговците на дребно, следвани от ресторантьорството, растениевъдството, животновъдството и лова, съобщи главният инспектор в Инспекцията по труда Светлана Лазарова на вчерашното заседание на областния съвет по условия на труд. За 9-месечието в предприятията са установени 3694 нарушения, като са съставени 142 акта. Направени са проверки в 846 фирми, които са обхванали 54 095 работещи. През деветмесечието са постъпили 150 сигнала от граждани за неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, работно време и забавяне на документи при прекратяване на трудовите правоотношения.