Европейската комисия ще направи преглед на системата на функциониране на Шенгенското пространство, по-специално в областта на обмена на информация между полицейските, имиграционните и граничните структури на общността, за да се гарантира стриктното прилагане на ограниченията за влизане в ЕС.
Това заяви европейският комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданство Димитрис Аврамопулос.
"Европейската комисия ще проведе реформа в Шенген в сферата за обмен на информация, за да се гарантира прилагането на забраната за влизане в ЕС, включително в случай на експулсиране от територията на Общността, или да се откаже предоставянето на убежище” каза той.