Необслужваните бързи кредити се увеличават, показват данните на БНБ.
Към края на септември те се повишават спрямо края на юни с 10,9 млн. и стигат до 477,6 млн. лв. В края на периода те са 22,71% от всички отпуснати бързи кредити показват още данните на банката.
На годишна база обаче обемът на необслужваните бързи кредити се свива със 75,7 млн. лв. за година. В края на септември 2014 г. обемът им възлизаше на 553,3 млн. лв.
Към края на септември 2015 г. фирми за бързи кредити са раздали с 3,7% повече кредити за домакинствата спрямо второто тримесечие и с 10,4% повече спрямо третото тримесечие на миналата година. Става дума за заеми в размер на 58,6 млн. лв. за три месеца и 153,4 млн. лв. за година. По този начин общият обем на отпуснатите от фирмите заеми за домакинствата нараства до 1,627 млрд. лв.
1,373 млрд. лв. от тази сума, или 83,4% от нея, са потребителски. През третото тримесечие потребителските бързи заеми растат с 5,9% на тримесечна и с 19,7% на годишна база. В периода юли-септември небанковите финансови институции са раздали 75,9 млн. лв., а спрямо края на септември 2014 г. – 225,9 млн. лв.
Бързите кредити за ремонт на жилището са 173,4 млн. лв., и намаляват с 30,9% за година и с 9,5% за три месеца. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията на домакинствата спада до 10,7% от 12,2%, колкото бе в края на юни 2015 г.
Другите бързи кредити, които са предназначени за лечение или други нужди, различни от тези за поддръжка на жилището и потребление, възлизат на 80,3 млн. лв. в края на септември. Статистиката на БНБ обаче сочи, че за година те растат с 5 млн. лв. (или с 6,7%), а за три месеца – с 0,9 млн. лв. (или с 1,1 на сто). Делът на другите кредити спрямо това, което дължат домакинствата, се равнява на 4,9% при 5,1% само три месеца по-рано.
Броят на фирмите за бързи кредити е налаял с 6 до 144, показват още данните на БНБ.