Народното събрание ще обсъди днес на първо четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и на държавата за 2016 г. Трите законопроекта, внесени от правителството, са в началото на седмичната програма на депутатите.

На общо заседание миналата седмица икономическата и бюджетната комисия в парламента одобриха бюджета с гласовете на управляващата коалиция. БСП и ДПС гласуваха против.

Проектобюджетът и придружаващата го средносрочна рамка залагат следните параметри за 2016 г.: касов дефицит в консолидирания бюджет от 2% от БВП (спрямо 3.3% през 2015 г.), икономически растеж от 2.1% (спрямо 2% през 2015 г.), ръст на приходите в консолидирания бюджет с 1.35 млрд. лева и ръст на консолидираните разходи с 271 млн. лв. В същото време с преходните и заключителни разпоредби се предлага актуализация на бюджета за 2015 г., с която дефицитът ще надхвърли 3 на сто. 

От 1 януари минималната заплата нараства на 420 лв., а пенсиите ще бъдат индексирани от 1 юли с 2.5%, са заложените параметри за общественото осигуряване.  Следното увеличение на минималните осигурителни прагове е със 7.5 на сто.

Догодина  с по два месеца се увеличава осигурителният стаж за пенсиониране и възрастта. В най-масовата трета категория труд мъжете ще се пенсионират на 63 го-ини и 10 месеца със стаж 38 години и 2 месеца, а жените - на 60 години и 10 месеца със стаж 35 години и 2 месеца. 

Общо парите за здравеопазване в държавния бюджет през 2016 г. ще са 3.9 млрд. лева.  Бюджетът на здравната каса се увеличава с 4.2% или 129 млн. лв. до 3.2 млрд. лв.