Едва през 2017 г. се очаква България да има разработени програми за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм. Тогава ще бъде изграден и механизъм за сътрудничество между централна и местна власт, религиозни и етнически общности, неправителствени организации за предотвратяване на възможности за терористично рекрутиране на територията на България. Това става ясно от проектът на план за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015–2020 г.). Документите са качени на сайта за съгласуване на правителството.

Противодействие на екстремизма

За следващата година са планирани мерки като изграждане на специални структури в компетентните министерства и ведомства за противодействието на факторите за насилствен екстремизъм и радикализация. Обучението на експертите трябва да започне през 2017 г., когато ще се създаде специализиран национален център за обучение на служители, ангажирани с противодействието на тероризма и радикализацията. Тогава ще се разработват и програми за обучение на педагогически персонал, социални работници, полицаи и команден състав от армията, служителите от надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода и други служители, също ангажирани в системата за противодействие на радикализацията.

Фактори за радикализма

От 2016 г. ще се „изгражда експертен капацитет за систематично анализиране на основните фактори за радикализация“. За догодина е планирано също създаване и поддържане на мрежа от контактни точки в министерствата и ведомствата по отношение на противодействието на радикализацията и тероризма. Тогава ще се създаде и  „работещ механизъм, протокол и информационна платформа за бърз и качествен обмен на информация между контактните точки с Националния контратерористичен център в ДАНС“.

Установяване на сайтове за пропагнада

Пак догодина ще се прави и методика за установяване на сайтове, чрез които се осъществява екстремистка пропаганда и открити призиви за насилствени действия. За 2016 г. е заложено да бъдат установени обектите от националната критична инфраструктура и тези от европейската критична инфраструктура, евентуални терористични атаки срещу които могат да предизвикат голям брой човешки жертви и/или значителни щети на националната и европейската инфраструктура. Тогава ще се направи и национален регистър на обектите от критичната инфраструктура със съответни характеристики.

Комуникация с медиите

Със срок 2016 г. е записано и „разработване на концепция и програма за изграждане на система за взаимодействие между компетентните държавни институции и неправителствените организации за анализ на тенденции и конкретни прояви или белези на радикализация сред лица от рисковите групи“. Две години са дадени пък за изработване на комуникационна стратегия по въпроси на противодействието на екстремизма. Догодина ще се направи и концепция за комуникация с медиите и гражданското общество в условията на управление при кризи, възникнали в резултат от терористична дейност.