С 10 млн. лв. се увеличава бюджетът на Министерството на културата за 2016 година, прие на заседанието си днес комисията по култура и медии в Народното събрание, съобщи БНТ. Бюджетите на обществените медии се запазват същите и през следващата година - БНР - 42 млн. лв., БНТ - 65 млн. лв. БТА - малко над 4 млн. лв.

Очакваше се депутатите да приемат промените в Закона за радио и телевизия, които трябваше да отменят "Фонд радио и телевизия" за събиране на такси от домакинствата. Мотивът им да не приемат внесения от Министерския съвет в Народното събрание на 9 ноември законопроект е, че решението трябва да бъде взето след тази дискусия.

Генералният директор на БТА Максим Минчев коментира, че субсидиите на обществените медии дори са намалени, защото от следващата година се предвижда охраната на сградите да се заплаща на МВР от самите медии.

От недофинансиране се оплака генералният директор на БНТ Вяра Анкова Тя предложи дебат за връзката между мисия и финансиране на обществените медии, в който да участват представители на медийната комисия, на самите медии и на неправителствените медийни организации. Бюджетът им през последните години се намалява и, според Вяра Анкова, трябва да се обсъдят възможностите за смесено финансиране, какъвто е моделът на повечето обществени телевизии.