Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, като се наблюдава тенденция към увеличаването на тежките случаи, сочи статистиката на неправителствените организации, представена от "Български център за джендър изследвания".

Освен това се увеличават не само случаите на домашно насилие в малките населени места, но и тези на насилие над възрастните хора и малки деца. От "Български център за джендър изследвания" настояваме при нанасяне на телесна повреда, виновният да се преследва от Прокуратурата, вместо това да става по частен ред. Това заяви адвокат Йорданка Бекирска от "Българският център за джендър изследвания".

Причината, поради която от "Българският център за джендър изследвания" настояват затова, че когато жертвата си търси правата по частен ред, често бива притисната от партньора си и оттегля жалбата, а когато престъплението се преследва от Прокуратурата, това няма как да се случи. Адвокат Бекирска обясни, че подобни са препоръките и на международните хуманитарни организации към България, а целта е да има по-строги наказания.

От "Български център за джендър изследвания" алармираха и за зачестили убийства вследствие на домашно насилие. Статистиката сочи, че през последната година има 7 случая на убийства на жени от техните съпрузи, а случаите на удушаване се срещат все по-често. Поради тази причина от организацията настояват за по-голяма защита, а убийството в такъв случай да бъде тежко наказуемо. Неправителствената организация предлага и телесната повреда между лица с близки отношения да стане тежко наказуема телесна проведа.

"Настояваме за изричното инкриминиране на изнасилването в брака, както и то да бъде наказвано по-строго", заяви експертът по човешките права Георги Войнов, според когото проблемът със сексуалните посегателства срещу деца е изключително сериозен и също не е намерил адекватно отражение в новия НК.

Сред предложенията са и степенуването на наказанията за домашно насилие при повторимост, както и ратификация на Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие.

От "Българският център за джендър изследвания" уточниха, че ратификацията на конвенцията за превенцията и борба с насилието над жени ще задължи институциите да предоставят и психологическа помощ на жертвите, а препоръките на ООН към България са насочени към това да се работи за промяна на стереотипите и подчинението на жената към мъжа.