На психотест да се явяват и шофьори, които возят за собствена сметка. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, които са пуснати за обществено обсъждане. Превозите се считат за собствена сметка, когато една фирма вози собствените си продукти или пък с микробус своите работници. Сега тези водачи не са задължени да се явяват на психоизпити. Мотивите да бъдат включени и те са, че няма значение дали за превоза се заплаща, както е при обществената трнспортна услуга, или - не, какво е за собствена сметка, то автомобилите са на пътя и са равностойни участници в движението.
С промените се допълват и глобите за психолабораториите - ако не провеждат изследването в лабораторията или в часове, които са извън представените графици.