Домашните електрически мрежи да не се претоварват, да се ползват не подсилени, а стандартни и по възможност автоматични предпазители и да не се оставят без надзор работещи електроуреди. Това са част от препоръките на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР на прага на най-студените месеци.
Двама души са загинали и 24 са обгорени при станалите миналата зима 2470 пожара. Причините са къси съединения вследствие на амортизирани или технически неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения.
За отбелязване е, че са зачестили и тежките инциденти от неправилна употреба на газови уреди.