Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) чества 70 години.
ЮНЕСКО е основана на 16 ноември 1945 г., като основната й мисия е да допринася за мира и сигурността в света, като стимулира сътрудничеството между народите чрез образование, наука, култура и комуникация, с цел универсална закрила на справедливостта и правните норми без разлика на раса, пол, език и религия.
ЮНЕСКО е създадена по инициатива на Конференцията на министрите на образованието на съюзническите държави, още по време на Втората световна война. Конференцията е заседавала в периода 1942 – 1945 г. На 16 ноември 1945 г. представителите на 37 държави подписват в Лондон Устава на ЮНЕСКО, с позитивна концепция за мир и с убеждението, че образованието може да бъде основа на световния мир.
През 2009 г. българката Ирина Бокова става първата жена, която заема поста генерален директор на ЮНЕСКО.
Висш орган на ЮНЕСКО е Генералната конференция. В нея са представени всички страни-членки. Тя се провежда веднъж на две години, приема двугодишни планове и бюджет на Организацията и решава всички важни политически и административни въпроси, свързани с функционирането на ЮНЕСКО. Като правило сесиите на Генералните конференции се провеждат в Париж.
Изпълнителният съвет носи отговорност за изпълняването на решенията, приети от Генералната конференция. Генералният директор на ЮНЕСКО оглавява Секретариата на организацията. Уставът на ЮНЕСКО влиза в сила през 1946 г., след ратификация от 20 страни членки. На 14 декември 1946 г. е одобрен договор между ЮНЕСКО и ИКОСОС, за статут на специализирана агенция към ООН в съответствие с чл. 57 и чл. 63 на Устава на ООН.
Съгласно чл. 1 на Устава на ЮНЕСКО цел на организацията е да „допринася за мира и сигурността, като подкрепя сътрудничеството между нациите чрез образование, наука и култура за спазване на законите и човешките права и свободи без разлика на раса, пол, език и религия“.