Числата от 92-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 26, 45, 19, 8, 37, 15.
---------------------
6 от 42
I теглене: 18, 20, 31, 15, 37, 24.
---------------------
5 от 35
I теглене: 7, 30, 16, 26, 24.
II теглене: 18, 10, 3, 5, 9.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 4, 3, 9.
Печеливши цифри: 6, 4, 8.