До началото на новия ловен сезон се очаква да бъдат готови новите електронни карти на ловците, предаде ruse-news.com. Те ще изглеждат като банкова карта и ще съдържат информацията за трите основни документа, които дават право да се ловува – членска карта, ловен билет и билет за подборен отстрел.
Решението за въвеждането на новите пластики е взето на УС на Националното ловно рибарско сдружение. Картите с чип ще се издават от регионалните дирекции по горите. Въвеждането им ще става поетапно, защото не всички дружинки разполагат с лаптопи. Затова се предвижда през първите пет години на самата карта да могат да се лепят стикери с логото на Националното сдружение и Агенцията по горите, които ще удостоверяват правото за ловуване. Предвижда се като следващ етап разрешителното за оръжие да бъде също в електронен вид.