Националната статистика обяви неочаквано добри данни за ръста на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България през третото тримесечие.
Икономиката на страната е отбелязала ръст от 2.9% на годишна база. Спрямо второто тримесечие на годината също има увеличение от 0.7%, показват данните на НСИ. Ведомството ревизира и данните за първото и второто тримесечие в досегашните оценки. Те също са завишени. Според новите данни през първото и второто тримесечие ръстът на родния БВП е бил по 2,6%, вместо обявените съответно 2% и 2.2%.
Ревизираните оценки са в следствие на препоръки от страна на европейското статистическо бюро Евростат, с които се отчитат по-точно условната рента на жилищата, както и оценките за измамите с ДДС. 
Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2015 година БВП в номинално изражение възлиза на 23.610 млрд. лева, като реализираната добавена стойност е в размер на 20.011 млрд. лева.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.7% от БВП). През третото тримесечие на 2015 година бруто капиталообразуването е 5.382 млрд. лева и формира 22.8% от икономиката на страната.