Числата от 91-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 44, 16, 25, 33, 37, 11.
---------------------
6 от 42
I теглене: 31, 28, 41, 12, 26, 13.
---------------------
5 от 35
I теглене: 2, 23, 13, 11, 29.
II теглене: 34, 6, 25, 8, 32.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 9, 1.
Печеливши цифри: 8, 6, 2.