Специалисти от универстети в Германия, Румъния и България, както и представители на неправителствени организации и две русенски училища и детска градина ще обсъждат как да се учи български като втори език в училищата от деца, чийто майчин език е различен. Домакин на срещата е международно дружество "Елиас Канети", което е водещ партньор по проекта "Language Аgainst Dropout (LAD): Език за превенция на отпадането от училище" по програма "Еразъм+" на ЕС. Целта на LAD проекта е да се създаде цялостна концепция за обучение. Така според партньорите ще се осигури успешен старт на децата в училище.