Националната агенция по приходите вече ще получава информация за парите на българите зад граница. Това ще стане от 2016 г.
От 1 януари влиза в сила новата директива на ЕС за автоматичен обмен на данни между данъчните администрации на държавите от Общността. Досега НАП получаваше информация за доходите от лихви на българи от банкови сметки в страните от ЕС.
От 2016 г. НАП ще получава и данни за наличните суми по банковите сметки на българи. А ако през годината сметката е била закрита, ще получи данни за размера на сумата, която е била изтеглена. Ще се изпраща и информация за титуляря на банковата сметка като адрес и телефон. Данъчните ще получават и данни за изплатените на българи дивиденти в страните от ЕС.