На заседанието си правителството ще приеме проекторешение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2020, предаде репортер на БГНЕС.
Дневният ред предвижда да бъде обсъден и приет доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2015 г., подготвен от министъра на финансите Владислав Горанов.
На правителственото заседание предстои да бъдат обсъди две споразумения за сътрудничество във военната област. Едното между Министерството на отбраната на България и федералното министерство на отбраната на Федерална Република Германия, а другото за военно сътрудничество между Министерството на отбраната на България и министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и народна република.
Дневният ред предвижда няколко проекта на решение за одобряване проект на меморандум за изпълнение на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България за 2014-2020 по инструмента за предприсъединителна помощ (ИППІІ), ССІ 2014ТС16І5СВ006 с бивша югославска република Македония, с Турция със Сърбия.
Друга точка е проект на постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., вносител е министърът на туризма.